6. 7. 2022

Podmínky užívání internetových stránek www.investmakers.com


01.12.2016 10:00 | management společnosti

Tento článek upravuje podmínky užívání internetových stránek investmakers.com a všech jejich podstránek a jazykových či teritoriálních mutací (dále také jen "internetové stránky") třetími osobami. Před započetím užívání internetových stránek, prosím, tyto podmínky důkladně prostudujte, a pokud s nimi nesouhlasíte, internetové stránky opusťte a nadále je nepoužívejte.

Držitelem internetové domény s adresou www.investmakers.com je společnost TERRINVEST LTD., registrovaná pod jurisdikcí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s registračním číslem 07204623 (dále jen "držitel"), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k poskytnutí práva užití šíření této domény dalším osobám.

Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem stránek s adresou domovské stránky www.investmakers.com je společnost TERRINVEST INTERNATIONAL LTD., registrovaná pod jurisdikcí Kyperské republiky s registračním číslem HE 219117 (dále jen "provozovatel"), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k šíření jejich obsahu. Internetové stránky jsou určeny pro osoby jakékoliv rezidence, s výjimkou rezidentů následujících států nebo území:  Spojené státy americké, Portoriko, Americké Panenské ostrovy.

Jakékoliv užití internetových stránek investmakers.com nebo jejich jakékoli části pro jinou než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin, je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv provozovatele a může být i neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu internetových stránek investmakers.com.

Na internetových stránkách investmakers.com jsou oprávněně využívány další zdroje a autorská díla. Jakékoli kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autorů nebo provozovatele těchto internetových stránek.

Veškerý obsah stránek investmakers.com má pouze informativní a zpravodajský charakter. Obsah stránek byl získán ze zdrojů, které provozovatel považuje za spolehlivé. Internetové stránky investmakers.com a další poskytovatelé v žádném případě neodpovídají a neručí za aktuálnost, úplnost, zákonnost, včasnost či správnost veškerých informací, dat a prohlášení uvedených na internetových stránkách investmakers.com, které jsou brány z veřejně dostupných zdrojů a/nebo byly poskytnuty třetími stranami. Obsah stránek investmakers.com je průběžně aktualizován.

Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách investmakers.com musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na internetových stránkách.

Veškeré informace poskytované na internetovém portálu investmakers.com jsou určeny výhradně ke studijním a informativním účelům a neslouží v žádném případě jako konkrétní investiční či obchodní doporučení. Jsou-li na internetovém portálu investmakers.com zmiňovány konkrétní finanční produkty, mají tyto údaje pouze zpravodajský charakter.

S investicí do investičních nástrojů (například cenné papíry, deriváty) je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Kurzy, devizové kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry investičních nástrojů se mohou měnit, tedy růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není v žádném případě zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou v každém případě riziko ztráty z takové investice. Jakékoli kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji nemohou v žádném případě sloužit jako záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů těchto investičních nástrojů.

Informace mohou být zjednodušeny, neboť mají sloužit výhradně k vytvoření obecné a základní představy o dané otázce či tématu.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoli část obsahu internetových stránek.

Každý uživatel užívá internetové stránky investmakers.com na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek investmakers.com. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoli přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek investmakers.com a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek investmakers.com. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na internetových stránkách investmakers.com, přestože vyvíjí maximální možné úsilí směřující k publikování zcela seriózních a konkurenceschopných nabídek. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které uživatel naváže s osobami prezentujícími své produkty či služby na internetových stránkách investmakers.com. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na internetových stránkách investmakers.com.

Na internetových stránkách investmakers.com jsou oprávněně zobrazovány hodnoty různých finančních instrumentů. Provozovatel tyto údaje nakupuje nebo získává od třetích stran. Provozovatel věří, že jsou maximálně přesné, nicméně v žádném případě neručí za jejich správnost a aktuálnost. Převážná většina instrumentů je veřejně zobrazována se zpožděním, registrovaní uživatelé mají možnost zobrazení vybraných finančních instrumentů v reálném čase. Každé zobrazení v reálném čase nicméně podléhá individuální dohodě provozovatele s duchovním vlastníkem datového obsahu. Jedná se zejména o organizátory trhů a ostatní nezávislé poskytovatele dat. Provozovatel si vymezuje právo seznam zobrazovaných instrumentů bez předchozího upozornění změnit nebo jakoukoli jeho část odstranit. Hodnoty vybraných instrumentů od nezávislých poskytovatelů dat se mohou lišit od oficiálních hodnot publikovaných licencovanými organizátory trhů. Provozovatel těchto internetových stránek v žádném případě neručí za škody vzniklé možnými odchylkami zobrazovaných kurzů od jejich oficiální hodnoty a aktuálnosti.

Provozovatel neodpovídá za obsah webových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím internetových stránek investmakers.com, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto webových stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah webových stránek, ze kterých je možné se připojit na internetové stránky investmakers.com, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto webových stránkách.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou tyto podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na internetových stránkách investmakers.com. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli upravit nebo změnit. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. prosince 2016. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte tyto stránky a nadále je nepoužívejte.


Pro komunikaci s námi můžete využít i kontaktní formulář:

Váš komentář byl uspěšně přidán.

ROZUMÍM

Registrace proběhla v pořádku

Autorizační link Vám byl odeslán na email

Pokračovat
Investmakers používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.